Senang Consultancy bedient grote en kleine (zorg)organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die zich bezighouden met projecten ter verbetering van het welzijn van mensen. Senang Consultancy vindt het belangrijk dat deze organisaties een maatschappelijk belang hebben, namelijk dat hun doelgroepen (klanten, burgers, cliënten of patiënten) in staat gesteld worden om te kunnen participeren in de samenleving. Doel is dusdanige voorwaarden te creëren voor de zwakkere groepen in de samenleving, door de situatie waarin zij zich bevinden, te verbeteren.

De filosofie achter Senang Consultancy is, dat:

- ieder individu beter presteert als hij/zij zich senang voelt;

- ieder persoon in staat gesteld moet worden zich beter te voelen;

 

Senang, spreek uit [sə’nang] :

1 (z) prettig (voelen), op z’n gemak, tevreden, behaaglijk, in z’n sas, blij

2 aangenaam, plezierig, lekker, comfortabel, fit

3 graag (doen), fijn vinden