Ondernemers binnen het zorg-MKB onderscheiden zich door met hun passie bezig te zijn. Het kan voorkomen dat door de waan van de dag er geen tijd is voor reflectie. Vaak hebben deze ondernemers veel ideeën, maar komen er niet aan toe om het uit te voeren. Senang Consultancy kan helpen met het aanbrengen van een focus en kan tevens na een inventarisatie de ondernemer coachen door middel van een aantal gesprekken.

Bij grote zorgaanbieders liggen uitdagingen vooral op de werkvloer: de diverse disciplines, zoals zorg, welzijn en diensten dienen samen te werken. Echter, in de praktijk blijkt, bijvoorbeeld door invoering van zelfsturende en zelforganiserende teams, dat er steeds meer verwacht wordt van medewerkers. Dit gaat met name ten koste van de samenwerking.