Naast organisatieadvies draagt Senang Consultancy ook zorg voor het leiden en uitvoeren van projecten. Projecten kunnen geïnitieerd worden in relatie tot het welzijn van de doelgroepen van de klanten.Voorbeeld is het verbeteren van de dienstverlening rondom eten & drinken (m.n. in de zorg), inclusief gastvrijheidsaspecten en het serveren van een kwalitatief goede maaltijd.

Ook kan een projectleider geleverd worden op interimbasis. Hierbij is het mogelijk te werken via de zogeheten Prince2-methodiek.