Senang Consultancy geeft advies dat gelieerd is aan vraagstukken rondom het voldoen aan eigen waarden en normen van een bedrijf. Dit kan leiden tot het aandragen van oplossingen die passen bij het beleid van de organisatie. Een eerste analyse van de organisatie (zogeheten quick scan) zal ingezet worden om het bedrijf in beeld te brengen.

Daarnaast is Senang Consultancy veelal sparringpartner en stelt werkprocessen op om verantwoordelijkheden van onderdelen van organisaties en diverse disciplines in kaart te brengen.